U heeft bij ons 14 dagen bedenktijd, hieronder de herroeping voorbeeld brief.

Sybelplus
Wilhelmus Leemansstraat 47
1065 CX Amsterdam
Nederland
Bel ons: +31 (0)20 - 669 9800
E-mail ons: info@sybelplus.nl

 

Betreft: ontbinding koop tijdens bedenktijd; ordernummer [nummer]

 

 

[Woonplaats, datum]

 

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Op [datum] heb ik bij uw bedrijf een [naam product] gekocht. Op [datum] heb ik het product ontvangen. Hierbij beroep ik mij op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en ontbind ik de met u gesloten overeenkomst.

 

Ik stuur u het ontvangen product retour overeenkomstig de instructies.

 

Ik verwacht mijn gedane betaling van € [bedrag] uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief retour op bankrekeningnummer [bankrekeningnummer] ten name van [naam] te [woonplaats].

 

Ik verzoek u vriendelijk mij binnen twee weken na dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen dat de overeenkomst is ontbonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

[Handtekening]

 

 

[Naam]

[Adres]

[Postcode en Woonplaats]

[e-mailadres]

[telefoonnummer]